Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.

Svarens fördelning
ReligionAlla som svarat
187.790.9
25.54.5
34.43.1

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, men endast i form av föreläsningar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Ja, i växelverkan med deltagarna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)