Modersmål, 1.1.2014-30.3.2020

« Tillbaka

Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
ModersmålAlla som svarat
142.943.3
221.819.2
312.212.3
415.615.2
57.19.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)