Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
146.640.9
218.418.2
314.612.8
414.617.2
54.910.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)