Kemi, 2013

« Tillbaka

Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
10.00.0
20.00.0
30.00.0
40.00.0
5100.0100.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)