Svenska , 2017

« Tillbaka

Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.

Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)