Kemi, 2013

« Tillbaka

Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som fungerar i läroanstaltens alla rum?

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
10.00.0
20.00.0
3100.0100.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)