Kemi, 2013

« Tillbaka

Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
10.00.0
20.00.0
3100.0100.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)