Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.25.46.82.36.01.8
214.911.69.320.010.615.8
311.412.914.420.019.214.0
451.660.559.336.951.752.6
519.08.810.220.012.615.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden