Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
12.32.0
28.712.7
38.712.7
450.551.6
528.420.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)