Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken.

Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
118.910.3
217.723.8
313.011.6
444.950.6
55.13.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)