Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
110.72.7
212.612.3
38.714.2
447.655.3
519.415.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)