Modersmål, 1.1.2014-30.3.2020

« Tillbaka

Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.

Svarens fördelning
ModersmålAlla som svarat
10.80.8
28.97.7
313.413.0
456.756.7
519.721.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)