Gymnastik, 1.1.2019-14.10.2019

« Tillbaka

Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
10.80.8
29.27.6
315.311.9
456.557.7
516.821.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)