Modersmål, 1.1.2014-30.3.2020

« Tillbaka

Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk.

Svarens fördelning
ModersmålAlla som svarat
116.715.6
232.732.1
324.427.6
421.820.0
54.04.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse -2.0)