Modersmål, 2014

« Tillbaka

Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk.

Svarens fördelning
ModersmålAlla som svarat
120.918.9
230.931.8
325.227.3
419.818.5
52.93.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse -2.0)