Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
119.419.2
233.032.3
324.326.9
417.518.2
54.93.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse -2.0)