Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.

Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
10.01.1
23.43.4
312.411.2
462.961.2
521.323.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)