Bildkonst, 1.1.2018-20.4.2021

« Tillbaka

Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.

Svarens fördelning
BildkonstAlla som svarat
14.12.8
218.320.5
331.331.5
440.738.6
55.35.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)