Kemi, 1.1.2019-2.10.2020

« Tillbaka

I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
145.850.1
223.521.1
311.29.9
415.114.4
54.24.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)