Finska som andraspråk, 2018

« Tillbaka

Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAlla som svarat
143.359.1
231.721.8
37.79.3
414.48.3
51.40.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)