Tyska, 1.1.2018-26.1.2020

« Tillbaka

Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
1.1.2018-26.1.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
166.338.557.367.469.471.500000
215.330.822.013.515.115.400000
38.43.86.19.86.95.000000
47.926.913.47.36.55.400000
51.60.01.22.11.32.700000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)