Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
161.569.4
218.816.5
38.97.1
49.45.3
50.01.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)