Gymnastik, 1.1.2019-4.6.2020

« Tillbaka

Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
126.125.6
232.129.6
38.613.2
424.324.8
57.56.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)