Tyska, 2018

« Tillbaka

Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
163.861.1
210.816.0
319.417.1
43.04.3
50.40.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)