Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.

Svarens fördelning
SamhällsläraAlla som svarat
18.53.1
223.311.0
325.617.5
436.351.7
55.516.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)