Tyska, 2018

« Tillbaka

Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
13.92.0
29.26.6
319.716.6
457.661.2
58.712.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)