Tyska, 2018

« Tillbaka

Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
128.019.3
241.430.7
315.920.3
412.126.1
51.73.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)