Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
191.693.900000
23.92.500000
33.22.200000
41.10.600000

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Jag kan visa för eleverna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Jag kan utnyttja mångsidigt tillsammans med eleverna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)