Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
113.216.700000
228.630.900000
331.030.300000
417.814.800000
57.36.800000

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mindre än 3 timmar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. 3 - 6 timmar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. 6 timmar - 2 dagar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Över 2 dagar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)