Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
119.816.300000
225.826.700000
332.233.400000
414.814.500000
56.89.000000

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mindre än 3 timmar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. 3 - 6 timmar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. 6 timmar - 2 dagar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Över 2 dagar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)