Gymnastik, 2019

« Tillbaka

IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
111.015.3
215.117.8
329.721.5
431.131.0
511.913.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)