Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.

Svarens fördelning
SamhällsläraAlla som svarat
13.72.2
214.37.4
321.224.7
450.249.2
59.614.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)