Bildkonst, 2018

« Tillbaka

I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.

Svarens fördelning
BildkonstAlla som svarat
15.92.6
25.25.1
38.111.2
451.945.9
527.434.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)