Gymnastik, 1.1.2019-4.6.2020

« Tillbaka

I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
10.72.5
24.55.1
316.411.1
447.747.5
529.333.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)