Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
116.415.0
228.840.0
325.120.4
422.820.0
56.44.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse -2.0)