Kemi, 1.1.2019-2.10.2020

« Tillbaka

När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
12.22.3
220.319.0
332.426.3
438.544.8
56.46.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)