Kemi, 1.1.2018-21.3.2019

« Tillbaka

Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
134.549.2
211.912.3
39.38.3
426.318.9
516.910.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)