Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
189.292.300000
26.54.900000
33.72.200000
40.30.100000

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Jag kan visa för eleverna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Jag kan utnyttja mångsidigt tillsammans med eleverna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)