Gymnastik, 1.1.2019-4.8.2021

« Tillbaka

Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
11.20.8
29.87.6
317.511.0
454.959.6
515.620.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)