Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
115.016.800000
261.565.600000
310.18.500000
49.47.200000
53.11.700000

Svarsalternativ

  1. Aldrig (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. På några lektioner (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Ungefär hälften av lektionerna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. De flesta av lektionerna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Nästan varje lektion (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)