Svarens fördelning
EngelskaAlla som svarat
163.057.4
235.941.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)