Svarens fördelning
ReligionAllmän utbildning
164.052.0
234.547.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)