Svarens fördelning
EngelskaAlla som svarat
139.334.1
260.265.1

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)