Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
123.028.7
277.070.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)