Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
155.046.8
244.052.2

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)