Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
154.946.7
244.152.2

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)