Svarens fördelning
ReligionAllmän utbildning
152.348.2
245.750.9

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)