Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
194.378.4
25.720.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)