Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
191.277.7
26.921.2

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)