Svarens fördelning
KemiAllmän utbildning
186.478.0
213.120.9

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)